CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa UBND xã ngày 19/5/2023
19/05/2023 04:32:45

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Nguyễn Khắc Hiệu

Hiệp Cát

 

Nguyễn Xuân Vĩ

Tông Phố

II

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 

1

Nguyễn Văn Hùng

Lê Hà

III

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

1

Phạm Thị Huyền

Lê Hà

IV

BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

1

Lương Thị Mỹ Linh

Tống Xá

v

CHỨNG THỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

 

1

Nguyễn Văn Chanh

Tông Phố

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:27:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153