CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa UBND xã ngày 21/3/2023
21/03/2023 04:30:26

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Mạc Thị Huyền

Lê Hà

 

Nguyễn Công Bằng

Thanh Hà

 

Nguyễn Quang Toàn

Lê Hà

4.

Nguyễn Phương Mai

Linh Khê

5.

Trần Thị Nguyệt

Linh Khê

6.

Lang Thị Huân

Tông Phố

7.

Phan Thị Dừa

Quốc Tuấn

8.

Trần Văn Tài

Linh Khê

9.

Trần Đức Công

Tống Xá

II

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 

1

Trần Đức Công

Tống Xá

III

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

1

Trần Đình Long

Quốc Tuấn

IV

XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

1

Nguyễn Thị Huyền

Lê Hà

V

TRÍCH LỤC KẾT HÔN

 

1

Trần Đình Chiến

Tông Phố

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 16:22:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 18
Tất cả: 72,014