CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC ngày 30/3/2023 tại Bộ phận Một cửa UBND xã
30/03/2023 05:11:25

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Trần Thị Thảo

Linh Khê

 

Nguyễn Thị Hà

Quốc Tuấn

 

Lương Thị Huế

Tống Xá

4.

Nguyễn Thành Sơn

Tông Phố

5.

Mạc Huy Hùng

Tống Xá

6.

Trần Thị Hằng

Hợp Tiến

II

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

1

Lương Thị Huế

Tống Xá

III

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

 

1

NguyỄN Văn Tuyển

Lê Hà

IV

BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

1

Lương Thị Huế

Tống Xá

v

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

 

1

Vũ Trí Hợi

Tống Xá

2

Nguyễn Văn Hồng

Lê Hà

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 15:06:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0