LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã tuần từ ngày 22 đến 26/5/2023
22/05/2023 03:26:32Lãnh đạo UBND xã

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày 22/5

Đ/c Nguyễn Xuân Thảo

Chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Họp UBND huyện

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tạ Văn Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

Ngày 23/5

Đ/c Nguyễn Xuân Thảo

Chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Tiếp công dân định kỳ

- Buổi chiều: Tiếp công dân định kỳ

Đ/c Tạ Văn Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 24/5

Đ/c Nguyễn Xuân Thảo

Chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tạ Văn Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 25/5

Đ/c Nguyễn Xuân Thảo

Chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Tập huấn Sở Nội vụ

- Buổi chiều: Tập huấn Sở Nội vụ

Đ/c Tạ Văn Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

Ngày 26/5

Đ/c Nguyễn Xuân Thảo

Chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Tập huấn Sở Nội vụ

- Buổi chiều: Tập huấn Sở Nội vụ

Đ/c Tạ Văn Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:20:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153