THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2023
27/03/2023 08:05:01

STT

Người tiếp dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 04/4/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị Thu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 11/4/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị Thu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 18/4/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị THu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 25/4/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị Thu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 16:31:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 18
Tất cả: 72,014