DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ THANH QUANG
13/04/2021 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1.

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

0979645150

2.

Dương Đức Thọ

Phó bí thư TT Đảng uỷ

0332793858

3.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó bí thư ĐU, CT HĐND xã

0962598658

4.

Tạ Văn Hưng

Phó Chủ tịch UBND xã

0968615550

5.

Vũ Thế Cường

Phó Chủ tịch HĐND xã

0949577155

6.

Hoàng Văn Dung

Chỉ huy trưởng QS xã

0979200377

7.

Nguyễn Thành Chưởng

Chủ tịch UB MTTQ xã

0772391002

8.

Đỗ Văn Lợi

Trưởng Công an xã

0975138974

9.

Nguyễn Thị Hiền

Văn phòng thống kê

0989938064

10.

Trần Đình Tòng

Văn hóa - xã hội

0987992805

11.

Nguyễn Thị Thu

Bí thư Đoàn xã

0974408576

12.

Hứa Thị Quyên

Văn phòng nội vụ

0385077886

13.

Nguyễn Văn Hoạt

Chủ tịch hội Nông dân

0967152774

14.

Vũ Đức Luân

Chủ tịch hội CCB

0383965609

15.

Trần Thị Huyền

Tư pháp - hộ tịch

0976698219

16.

Nguyễn Thị Thái

Kế toán ngân sách

0906178793

17.

Nguyễn Văn Vóc

Lao động TB&XH

0989282306

18.

Hứa Duy Tâm

Địa chính – xây dựng

0902043390

19.

Nguyễn Văn Chín

Văn phòng nội vụ

0985064197

20.

Vũ Thị Huyền

Chủ tịch hội LHPN

0346199789

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 17:10:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0