CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
24/11/2022 05:20:33

UBND huyện vừa có chỉ đạo các xã, thị trấn Triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. Thời gian lấy ý kiến xong trước ngày 18/12/2022.
Thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đơn vị tư vấn tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 của huyện Nam Sách.
 

Để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 của huyện Nam Sách theo quy định, UBND huyện đã gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 huyện Nam Sách đến các xã, thị trấn để xin ý kiến của nhân dân.

UBND xã thông báo để nhân dân tham gia góp ý đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 của huyện,  ý kiến tham gia góp ý gửi về UBND xã (qua đồng chí Chưởng, công chức địa chính xây dựng).

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 03:40:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153