VĂN HÓA-XÃ HỘI
Xã Thanh Quang ra mắt nhóm nòng cốt thực hiện mô hình “Vận động toàn dân tham gia, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”
19/05/2023 09:47:52

Chiều ngày 18/05, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thanh Quang triển khai hội nghị thành lập nhóm nòng cốt thực hiện mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” tại thôn Tông Phố, xã Thanh Quang.

 

Về dự chỉ đạo hội nghị Đ/C Vũ Ngọc Thường UVBTT, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo MTTQ huyện Nam Sách; ở xã có Đ/C Nguyễn Xuân Thảo Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã; lãnh đạo Đảng ủy; HĐND ,UBND, trưởng các ngành đoàn thể , cấp ủy các chi bộ; Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể thôn Tông Phố, xã Thanh Quang.

 

Thôn Tông Phố là địa bàn phức tạp về ANTT, có quốc lộ 37 đi qua, phía đông giáp sông Kinh Thầy, có chợ Rồng là trung tâm buôn bán cho cả vùng, đầu mối giao thương với Quảng Ninh, Hải Phòng.. có giao thông thủy, bộ thuận lợi, có nhiều công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Những năm gần đây, Thôn Tông Phố có bước phát triển nhanh, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng đồng bộ, khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội thì cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Triển khai thực hiện mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, xã Thanh Quang xây dựng nhóm nòng cốt thực hiện mô hình tại thôn Tông Phố với 11 thành viên nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư. Việc triển khai mô hình sẽ gắn các hoạt động phòng chống tội phạm với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động khác của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn dân cư. Mục tiêu của mô hình là hằng năm có 100% số gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Mỗi năm, chi hội, chi đoàn ở thôn cảm hóa giáo dục, giúp đỡ ít nhất 1 người phạm tội, người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội, khu dân cư có ít nhất 1 mô hình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm…sau khi mô hình vào hoạt động, xã Thanh Quang tiếp tục nhân rộng mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” .tại các thôn , khu dân cư trên địa bàn xã. huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội, nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các thôn khu dân cư, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, Ban Công an xã, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thôn, khu dân cư lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác phòng, chống tội phạm phải được tập trung thực hiện từ địa bàn dân cư các thôn. Việc triển khai các hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm phải được thực hiện đồng thời với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn dân cư, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng mọi mặt trong đời sống nhân dân.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 02:37:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153