THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND xã
25/05/2023 08:14:01

STT

Người tiếp dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 06/6/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị Thu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 13/6/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị Thu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 20/6/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị THu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

1

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Thứ 3

Ngày 27/6/2023

2

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Thị Thu

CT MTTQ xã

4

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

5

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 02:46:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153