CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBNND xã ngày 17/5/2023
17/05/2023 04:53:34

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Lê Văn Hiển

Tống Xá

 

Nguyễn Thị Thanh

Tống Xá

 

Đặng Văn Dũng

Lê Hà

4.

Mạc Thị Bốn (Bình)

Linh Khê

5.

Đoàn Thị Ngân

Linh Khê

6.

Trần Thị Hải Hương

Linh Khê

7.

Lương Quang Nam

Tống Xá

8.

Mạc Trung Dũng

Tông Phố

9.

Hoàng Thị Loan

Lê Hà

10.

Nguyễn Xuân Vĩ

Tông Phố

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:04:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153