CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thông báo Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng điểm dân cư xen kẹp phía đông đường WB đi Nam Tân tại thôn Lê Hà, xã Thanh Quang
20/03/2023 09:09:51
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2002
Trước & đúng hạn: 2002
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 03:44:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 74,080