CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND xã ngày 22/3/2023
22/03/2023 03:41:37

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Hoàng Văn Bách

Lê Hà

 

Lương Quang Hải

Linh Khê

 

Nguyễn Văn Nghĩa

Lê Hà

4.

Nguyễn Văn Đức

Linh Khê

II

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

 

1

Nguyễn Văn Minh

Lê Hà

III

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

1

Đỗ Thị Oanh

TT Nam Sách

IV

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

 

1

Nguyễn Văn Tuyển

Lê Hà

V

TRÍCH LỤC BẢN SAO HỘ TỊCH

 

1

Trần Đình Long

Quốc Tuấn

2

Lương Quang Hải

Linh Khê

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 15:03:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0