CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa UBND xã ngày 23/5/2023
23/05/2023 04:48:32

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Lương Quang Pha

Tống Xá

 

Trần Thị Sinh

Lê Hà

3.

Trần Đình Thụy

Tông Phố

4.

Lương Quang Tuyển

Linh Khê

5.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tông Phố

6.

Nguyễn Văn Quân

Linh Khê

7.

Trần Văn Xuyên

Tống Xá

8.

Nguyễn Văn Sơn

TT Nam Sách

II

BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

1

Nguyễn Văn Hiền

Lê Hà

III

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

 

1

Hứa Thị Yến

Lê Hà

2

Trịnh Đình Minh

Khu đô thị

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 02:19:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153