CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã Thanh Quang tổ chức kỳ họp thứ 4
29/12/2022 03:11:09

Sáng ngày 29/12, HĐND xã Thanh Quang (khoá 22) tổ chức kỳ họp thứ Tư để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, thảo luận thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

 

Năm 2022, với sự quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của xã Thanh Quang đã được triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 493,98 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng/người/năm . Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng kinh tế công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, cụ thể là nông nghiệp là 17,27%, công nghiệp xây dựng 26,83%, dịch vụ 55,9%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Số hộ nghèo giảm còn 34 hộ (chiếm tỷ lệ 2,09%); hộ cận nghèo giảm còn 21 hộ (chiếm tỷ lệ 1,29%).

 

Trong năm, xã Thanh Quang đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,Triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xã Thanh Quang đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, nâng cao ý thức và tạo thói quen tốt của người dân về phân loại rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn sạch đẹp.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã Thanh Quang đã thống nhất đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo anh ninh quốc phòng năm 2023. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,5-10%; tổng giá trị sản xuất đạt 502.65 tỷ đồng .thu nhập bình quân đầu người là 65 triệu đồng/người/ năm. giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 17,27%, công nghiệp xây dựng là 26,83%, dịch vụ là 55,9%.

Kỳ họp đã thông qua 7 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ và biện pháp năm 2023; Nghị quyết về nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã và sử dụng kinh phí điều chỉnh nguồn dự phòng, tiếc kiệm chi thường xuyên năm 2022,

Nghị quyết về việc huy động nguồn và đóng góp kinh phí cho hoạt động thực hiện phân loại, thu gom và sử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địaj bàn năm 2023

Toàn bộ diễn biến của kỳ họp đã được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân theo dõi và giám sát.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 02:22:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153