CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xã Thanh Quang tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
13/04/2023 10:28:06

Sáng ngày 13-4- 2023 xã Thanh Quang vừa tổ chức Đại hội Công đoàn xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo đại hội có Đ/C Nguyễn Công Đạt HUV -CT LĐLĐ huyện Nam Sách, Đ/C Nguyễn Xuân Thảo HUV-BTĐU-CTUBND xã , các đồng chí thường vụ đảng ủy, MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể cùng 24 đoàn viên công đoàn cơ sở xã Thanh Quang.

 

Công đoàn cơ sở xã Thanh Quang hiện có 24 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Cán bộ, đoàn viên công đoàn xã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết 13 của thường vụ huyện ủy , nghị quyết 29 của đảng ủy xã về phân loại, thu gom và sử lý rác thải rắn tại nguồn. ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới , đô thị văn minh, hiến đất làm các công trình phúc lợi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn xã Thanh Qung tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở xã, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí, đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 02:50:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153