CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND xã ngày 20/3/2023
20/03/2023 04:48:01

Tên thủ tục hành chính

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 
 

Đỗ Minh Ánh

Linh Khê

 

Trần Đình Cảnh

Linh Khê

 

Nguyễn Xuân Đang

Lê Hà

4.

Nguyễn Văn Bắc

Lê Hà

5.

Nguyễn Đức Vượng

Tống Xá

6.

Nguyễn Thị Hà

Linh Khê

II

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

 

1

Trần Thị Huyền

Linh Khê

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 16:32:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 18
Tất cả: 72,014