GIÁO DỤC-Y TẾ
Về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
22/05/2021 09:56:01

Ngày 22/5/2021 ỦY ban nhân dân xã Thanh Quang đã ra thông báo số 307/TB-UBND về việc tạm dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn xã Thanh Quang kể từ 00 giờ ngày 22/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Sau đây là toàn bộ nội dung thông báo
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 02:45:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153