Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
176/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định thành lập ban vận động xây dựng quỹ khuyến học xã Thanh Quang năm 2023 UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
62/KH-UBND 08/02/2023 Kế hoạch trồng cây mùa xuân năm 2023 UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
31/QĐ-UBND 18/01/2023 V/v công nhận mô hình “Công an- Đoàn Thanh niên phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
575/BC-UBND 15/12/2022 BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ NĂM 2022 UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về;Tải về;
450/QĐ-UBND 19/10/2022 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
391/KH-UBND 06/09/2022 Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2022 UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
340/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định Về việc phê chuẩn, công nhận kết quả bầu cử trư¬ởng thôn Linh Khê nhiệm kỳ 2022 – 2025 UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
341/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định Về việc phê chuẩn, công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Tống Xá nhiệm kỳ 2022 – 2025 UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
342/QĐ-UBND 28/07/2022 Về việc phê chuẩn, công nhận kết quả bầu cử trư¬ởng thôn Tông Phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 Tải file Tải về
343/QĐ-UBND 28/07/2022 Về việc phê chuẩn, công nhận kết quả bầu cử trư¬ởng thôn Lê Hà nhiệm kỳ 2022 – 2025 Tải file Tải về
338/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định kiện toàn ban an toàn giao thông xã UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về;Tải về;
177/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định thành lập tổ công nghệ số trên địa bàn xã Thanh Quang UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
154/UBND-VP 04/04/2022 Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
151/KH-UBND 31/03/2022 Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Quang UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
145/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định thành lập tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Quang UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
146/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định thành lập các tổ công tác ở các thôn triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Quang UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
136/UBND-VP 25/03/2022 công văn công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vii, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên môi trường UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về;Tải về;
27/UBND-VP 20/01/2022 V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên môi trường UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về;Tải về;
29/UBND-VP 20/01/2022 V/v công khai danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao du lịch UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về;Tải về;
613/QĐ-UBND 29/11/2021 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kê khai, lập bộ và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022 - 2026 trên địa bàn xã Thanh UBND xã Thanh Quang Tải file Tải về
12345
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1111
Trước & đúng hạn: 1111
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 16:14:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 18
Tất cả: 72,014